پەڕەی سەرەكی

پلاتفۆڕمەكان

ئاڵای بەشێک لەمیرنشینە کوردیەکان

ئاڵای بەشێک لەمیرنشینە کوردیەکان 

1- ئاڵای میرنشینی موکریان و ئیدارەی موکریانی مۆدێرن
2- ئاڵای میرنشینی هەزارئەسپ
3- ئاڵای شۆڕشی قەدەم خێر لە لوڕستان
4- ئاڵای کۆماری لاچین ١٩٩١-١٩٩١
5- ئاڵای دروستکراوەی ئیمپڕاتۆریەتیی ماد
6- ئاڵای میرنشینیی بادینان
7- ئاڵای میرنشینی بەدلیس و پارێزگای بەدلیسی مۆدێرن
8- ئاڵای کوردخانە، و ئیدارەی کوردستانی خۆراسان
9- ئاڵای میرنشینیی ئەردەڵان
10- ئاڵای شکاکییەکان
11- ئاڵای میرنشینیی شوانکارە
12- ئاڵای میرنشینیی بۆتان یان بوختی

تعليقات